LEGO® SERIOUS PLAY® workshop

Komoly játék vállalatoknak

Mit jelent a LEGO® SERIOUS PLAY® módszer?

A LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) egy vezetett gondolkodási, kommunikációs és problémamegoldó technika szervezeteknek, csapatoknak és egyéneknek. Üzleti, szervezetfejlesztési, pszichológiai és tanuláselméleti kutatások eredményeit ötvözi.

A gyakorlatban az LSP egy- vagy kétnapos műhelymunka, amelyet képzett LSP facilitátor vezet a szervezet által meghatározott témával a fókuszban. A módszertan és a facilitátor segítségével a résztvevők olyan kérdésekben, problémákban érhetnek el jelentős haladást, melyekben a bejáratott módszerek, pl. megbeszélések, tervezési folyamatok, ötletrohamok nem hoztak áttörő eredményt.

Lego Serious Play

Mire jó a LEGO® SERIOUS PLAY®?

Általános témák:

 • Közös jövőkép, küldetés és értékrend megalkotása (felső vagy középvezetői csapat, vagy több tulajdonos, cégvezető esetében)
 • Stratégia alkotás
 • Generációváltás előkészítése, támogatása
 • Exit előkészítése, támogatása
 • Válsághelyzet kezelése
 • Döntéshozatal támogatása gyorsan változó környezetben
 • Kommunikációs elakadások feloldása
 • Együttműködés, együtt gondolkodás segítése (kompromisszum helyett konszenzus)
 • A csapat tagjai biztonságos környezetben fejthetik ki saját értékrendjüket, céljaikat és megismerhetik a többiekét is

Konkrét példák:

 • Cég fő termékének / szolgáltatásának meghatározása: miért fizet a vevőnk?
 • Munkaköri kompetenciák meghatározása, mely túlmutat a tankönyvszagú lista felsorolásán
 • Kiesik egy meghatározó vevő/beszállító – új stratégia kell
 • Újak a menedzsment tagok: közös célok, értékek, jövőkép meghatározása szükséges
 • Egyik társtulajdonos, cégvezető háttérbe szeretne vonulni – hogyan tovább?
 • Új termék bevezetése
 • Alapító cégtulajdonos átadja a céget felnőtt gyerekeinek és vejének/menyének: hogyan megy tovább az álom?
 • Hol fog tartani a cégem 3 év múlva, ha minden úgy marad, ahogy most van?
Lego Serious Play

Kiknek ajánljuk?

A módszert először nagyvállalati környezetben fejlesztették ki. Később elkezdték kis- és közepes vállalatoknál is alkalmazni, kiemelkedő eredményekkel. Az LSP módszertant azóta a vállalati környezeten kívül világszerte alkalmazzák önkormányzati, kormányzati szférában, valamint nonprofit szervezeteknél is. Az eddigi tapasztalatunk alapján iparágtól, cégmérettől, cég életciklustól függetlenül nagyon széles spektrumon használható a módszer.

Tipikus csoportok:

 • Vállalatok tulajdonosai
 • Generációváltás szereplői
 • Vállalatok felső- és középvezetői
 • Vállalatok egy teljes részlege, osztálya
 • Projektcsapat
 • Válságcsapat

LEGO® Serious Play® (LSP) módszer

LEGO Serious Play

Az LSP egy vezetett gondolkodási, kommunikációs és problémamegoldó technika. Együttműködéseink során akkor használjuk, ha a bejáratott módszerek, pl. megbeszélések, tervezési folyamatok, ötletelések korábban nem hoztak áttörő eredményt.

Fő hozadéka: a vágyakkal, célokkal, érzelmekkel tűzdelt családi, cégtulajdonosi rendszer vizuális megjelenítése. Egyéni és céges jövőkép pontosítása, ezzel kapcsolatos egyéni motivációk feltérképezése.

Ebben az ötperces videóban Wortmann Ádám az Onlinet Group Zrt. vezérigazgatója mesél legós tapasztalataikról:

 • Hogyan használta a három tulajdonos a LEGO® Serious Play® módszert a stratégiájuk megalkotásra, fejlesztésére?
 • Milyen előnyei vannak ennek a módszernek más, hagyományos eszközökkel szemben?
 • Kinek, milyen szervezeteknek, milyen problémák esetén ajánlják?

Hogy zajlik egy LEGO® SERIOUS PLAY® workshop?

A workshop facilitátora előzetesen egyeztet a megrendelővel arról, hogy mi legyen a workshop témája. A workshopot egy képzett facilitátor vezeti: feltesz egy kérdést vagy meghatároz egy problémát, melyet követően minden résztvevő épít egy modellt, amiben a kérdést vagy problémát ábrázolja, majd sorban mindenki elmeséli, mit épített. Előfordulhat, hogy a felvetett problémáról több munkatársnak is ugyanaz jutott az eszébe, mégis végig hallgatják egymást, mert mindannyian más-más modellben fejezték ki a gondolataikat. Ez éles ellentétben áll a szokásos megbeszélésekkel, ahol a harmadik megszólaló jellemzően már azt mondja, nem tud mit hozzátenni az eddig elhangzottakhoz, vagy ha mégis, a többiek már nem figyelnek rá.

Ezt követően a facilitátor a témának megfelelő LSP módszertan alkalmazásával lépésről lépésre, LEGO feladatokon keresztül segíti a csapatot a megrendelő által megfogalmazott cél elérésében vagy annak újra-fogalmazásában. 

Ennek a szituációnak további előnye, hogy kiküszöböli a céges hierarchiából és az emberek személyiségei közti különbségekből fakadó egyenlőtlenségeket: a cégvezető ugyanúgy három percet kap a modellje bemutatására, mint bármely, a workshopon résztvevő beosztottja.

A módszernek további célja, valamint hozadéka lehet a csapatépítés, egymás mélyebb és ítéletmentesebb megértése, kreatív energiák felszabadulása, valamint mindenki a saját habitusának megfelelően tudja magát biztonságos, konstruktív közegben kifejezni. A gyakran megszokásból versengő, egymáson felülkerekedni akaró, illetve a háttérbe húzódó csapattagok is egy együttműködő, építő környezetben tudnak egymásra figyelve, modelljeiken keresztül önmagukat megmutatva beszélgetni.

Lego Serious Play

Tudományos háttér

Az LSP módszertani rendszer néhány, a vezetéssel, szervezetekkel, egyéni működéssel kapcsolatos fő alapvetésre épít:

 • A vezetők nem mindent tudók: sikerük nagyban függ attól, hogy képesek-e meghallani az összes, témában érintett munkatárs hangját.
 • Az emberek természetüknél fogva szeretnek hozzájárulni, részesei lenni egy nagyobb, jobb állapotnak.
 • A munkatársak, ha magukénak érzik a megoldást, akkor támogatóbbak lesznek az új rendszer hosszú távú fenntartásában.
 • Alul teljesítő csapatoknál gyakran kiaknázatlan marad az egyes csapattagok tudása, tapasztalata, ez hátrányosan befolyásolja a csapat összteljesítményét. Az LSP segít felderíteni az ilyen kiaknázatlan erőforrásokat, rejtett belső konfliktusokat.
 • Megállapították, hogy többet tudunk, mint amiről tudjuk, hogy tudjuk. Valamint a világ, amiben élünk, az se nem lineáris, se nem kiszámítható. Csak akkor tudunk előre haladni, ha el tudjuk képzelni és ezáltal meg tudjuk fogalmazni az elképzeléseinket, céljainkat, problémáinkat.
 • A kéz ereje: manuális készségeinkhez kapcsolódó agyi kapacitásunk jelentősen meghaladja a tudatos énünk által elérhető agyi területekét. A 3D-ben, LEGO® kockákkal végzett építő munka során, valamint a létrehozott modellek által szimbolizált gondolatok, érzelmek, rendszerek kapcsán új rétegek kerülnek napvilágra vagy tudatosulnak.  Ez segíti önmagunk és csapatunk jobb megértését, az elakadások feloldását vagy a feladat újra fogalmazását.

A LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) módszer egyedisége abban rejlik, hogy a pozitív pszichológiára és a játékra alapozva a résztvevők minden stressz nélkül dolgoznak a csoport tagjaként. A térbeli gondolkodással, építéssel egy sokkal mélyebb tudást hoznak elő. A mai nagyon gyors világban, ahol gondolkodásunk, működésünk két dimenzióban mozog, ezzel a térben történő gondolkodással egy radikálisan másfajta ötletelés és együttműködés garantált.

Lego Serious Play