GENERÁCIÓVÁLTÁS A CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOKBAN

NEM CSAK a vagyon sorsa a tét

Hogyan adjam át az életművem úgy,
hogy az hosszú távon is életben maradjon?

Ki fogja átvenni?
Melyik utódom legyen a kiválasztott, ha több is van?
És mi van, ha nem kell neki(k)?

Hogyan kezeljük az utódlást úgy, hogy közben ne menjenek rá a családi kapcsolatok?

Generációváltás könyv

Mihez kezdjek, miután átadtam a stafétát? Hogyan tudom mindezt lelkileg feldolgozni?

És ha nincs utódom? El kellene adnom?
Miért nem adnak életem munkájáért közel sem annyit, mint amennyire gondoltam?

Hogyan tudom fenntartani és növelni cégünk sikerét, ha átvettem a stafétát?
Hogyan feleljek meg a szüleim és a testvéreim elvárásainak?

Melyik számunkra a legbiztonságosabb cégstruktúra?
Milyen adózási buktatói vannak az utódlásnak?

Akár felkészültetek rá, akár nem, egyszer minden családi vállalkozás életében kíméletlenül felszínre törnek a fenti kérdések.

Számtalan ilyen és ezekhez hasonló kérdés megválaszolásában segít e könyv, hazai családi vállalkozások eseteit feldolgozva, azokat gyakorlati példákkal illusztrálva.

Nemzetközi kutatások alapján a kis- és középvállalkozások
80%-a nem éli túl a generációváltást.

A kudarc egyik legfőbb oka a tudatos tervezés hiánya!

Ezt támasztja alá a Pannon Egyetemmel közösen végzett,
a könyv felvezető fejezetében részletezett országos kutatásunk is,
miszerint a kérdőívünket kitöltők 61%-ának NINCS SEMMILYEN TERVE az utódlást illetően.

Nektek van?

Milyen témákat dolgozunk fel a könyvben?

A Generációváltás a családi vállalkozásokban könyv egyes fejezetei az utódlás tudatos tervezésének, a staféta sikeres átadásnak 3 kulcsfontosságú területéről szólnak.

Tapasztalatunk szerint a családi vállalkozások úgy juthatnak a túlélő 20%-ba, ha az utódlás 1) szervezeti, 2) jogi és 3) érzelmi dimenzióival egyaránt foglalkozunk.

Sikeres generációváltás 3 pillére

1. SZERVEZETI feladatok – ezek hiányában lehetetlen az üzletmenet sérülése nélkül elválasztani a céget és az alapítót, majd átadni azt az utód(ok)nak

 • Hogyan függetleníthető az alapító a cég napi operatív működtetésétől és maradhat tulajdonosi szerepben?
 • Hogyan alakítsam ki cégünk stratégiáját, azt hogyan bontsam le mérőszámokra, mérhető feladatokra?
 • Hogyan térképezzem fel a folyamatainkat? Hogyan mérjem azok teljesítményét és növeljem hatékonyságukat?
 • Hogyan épül fel egy hatékony szervezet?
 • Hogyan alakítsam ki a munkaköröket? Hogyan válasszam ki a munkaköröknek leginkább megfelelő munkatársat? Milyen egy jó munkaköri leírás?
 • Hogyan értékeljem munkatársaim teljesítményét?
 • Hogyan készülhetek fel a tulajdonosi szerepre, ha én nem akarom majd vezetni a családi céget?

2. JOGI és ADÓZÁSI kérdések tisztázása – hogy egy hirtelen haláleset ne vigye csődbe egy élet munkáját, illetve a stafétaátadás során ne fizessetek vagyonokat az államnak, ha nem muszáj

 • Hogyan legyek igazságos szülő, ha utódaim eltérő mértékben járulnak hozzá a vállalkozás sikeréhez?
 • Melyik számunkra a legbiztonságosabb cégstruktúra?
 • Hogyan működik a bizalmi vagyonkezelés és mik lehetnek az előnyei?
 • Miért hasznos holdingcégben gondolkodni, hogyan építsem fel?
 • Mi az a családi alkotmány és mi legyen a miénkben?
 • Milyen lehetőségei vannak a családon kívüli utódlásnak?
  Hogyan működik a Management buy-out (MBO) és a külső befektető bevonásával történő adásvétel?
 • Milyen adózási buktatói vannak a generációváltásnak?

3. ÉRZELMI elakadások megszüntetése – hogy az utódlás ne szakítsa szét a családokat, ne tegyen tönkre rokoni kapcsolatokat, és legyen végre béke a vasárnapi asztalnál

 • Mi a családi vállalkozások résztvevőinek 7 különböző szerepe, ami megnehezíti a konfliktusmentes együttműködésüket?
 • Milyen félelmei, elakadásai lehetnek a generációváltás egyes szereplőinek?
 • Mit akarok én a saját életemmel, és hogyan mondjam el apámnak, ha nem egyeznek céljaim az övével?
 • Hogyan kezeljem a megfelelés kényszerét?
 • Hogyan bízzak a gyermeke(i)mben?
 • Mit kezdjek az átadás/átvétel terhével?
 • Mit fogok majd ezután csinálni?

A könyv tartalomjegyzéke

generációváltás könyv_tartalomjegyzék

Hogyan épül fel a könyv?

A könyv feldolgozásában, az olvasottak könnyebb alkalmazhatóságában segítenek:

 • a konkrét esetek – ahol csak lehet, az elmélet mellé valós példákat is hozunk, hogy könnyebben értsd, mire is gondolunk pontosan, hogyan működnek a leírtak a gyakorlatban. Jó és rossz példákkal egyaránt élünk.
 • a fogalommagyarázatok – olyan fogalmakat tisztázunk, amelyeket nem biztos, hogy minden olvasó ismer. Ügyeltünk arra is, hogy fölöslegesen ne használjunk idegen szavakat, vagy a multik szakzsargonját.
 • a kiemelések – ha valamit igazán fontosnak tartottunk, kiemeltük, így könnyen megtalálod a lényeget, amikor újra és újra átlapozod a könyvet.
 • az idézetek – hogy a szakmai részek még emészthetőbbek legyenek, fűszerként használjuk az irodalmat, a költészetet és a filmeket. Olyan hasonlóságokat mutatunk, amelyek segítenek Neked az elméletet hozzákapcsolni a gyakorlathoz.
 • a gyakorlati feladatok – egyes fejezetekben felbukkannak a témához kapcsolódó elgondolkodtató kérdések, feladatok. Ezekkel szeretnénk Téged is ösztönözni, hogy a témával kapcsolatban nézz tükörbe, gondold át saját helyzetedet, álláspontodat.
Generációváltás könyv - használati útmutató

Szeretnék beleolvasni!

Töltsd le és olvass bele a könyv első 17 oldalába!

A letölthető pdf-ben elolvashatod a BevezetőtKinek is szól ez a könyv? Mi a könyv célja? Hogyan lesz ez a könyv számodra a leghasznosabb? De mi is az a generációváltás?,
a Használati útmutatóban olvashatsz a könyv gyakorlatias felépítéséről,
valamint a Generációk Partnere csapatáról és bővebben E könyv szerzőiről.

„Kell ez nekem?”

Erre hadd válaszoljon néhány olvasónk:

„Egy jól szerkesztett, gyakorlatias példákon alapuló könyvet tart a kezében az olvasó, amely egyszerre ad biztatást és útmutatást az alapító és az utód generációk számára. A könyv olvasása közben látni fogjuk, milyen kihívásokat jelent a generációváltás még egy sikeres családi vállalkozás életében is. A könyv arra is ráirányítja a figyelmünket, hogy a felkészülést már az utód gyerekkorában el kell kezdeni, majd időben fel kell ismerni, hogy az utód szakmailag és emberileg felkészült-e a generációváltásra. Saját tapasztalataim alapján is felhívom a generációváltást elindító szeniorok figyelmét a türelem és a bölcsesség fontosságára. Hiszen nem szabad elfelejtenünk: a mi jelenlegi tudásunk is a múlt kudarcaiból és tapasztalataiból építkezik!

Bárány László
a Master Good csoport alapítója, tulajdonosa
a Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Egyesület elnökségi tagja

Bárány Család

„Az egymással szabadon versenyző vállalkozások teremtették meg annak az európai civilizációnak az alapjait, amelynek mindig is a család volt a legkisebb, de a legfontosabb építőköve.
Család és vállalkozás – csupa pozitív fogalmak ma is.

Azonban azért, hogy megmaradjon minél több magyar családi cég, még nagyon sokat kell tenni. Alapítóknak, reménybeli utódoknak, tanácsadóknak és az egész „ökoszisztémának”. Ebben jelent egy apró, de fontos lépést ez a könyv.

Nyomárkay Kázmér
főszerkesztő
K&K a Kis és Középvállalkozások magazinja

Nyomárkay Kázmér

Olyan kézikönyvet kaphatnak a generációváltással küszködő szereplők, amely egyszerű fogalmakkal, mondatokkal operál, így akár teljesen laikus olvasó is kiválóan, megnyugtató módon igazodhat el a témában.

Ez rengeteget számít különösképp azok számára, akik közül sokan inkább a cég végelszámolását választják, minthogy az esetleges családi konfliktusokkal szembenézzenek. Nagy dolog ez a fajta segítség, ezt bizton állíthatom!

Biztos vagyok továbbá abban, hogy nem csak a közvetlen érdekeltek körében lesz ez sikerkönyv, hanem az oktatásban is, éppúgy, mint a téma iránt csupán kíváncsian érdeklődő olvasók esetében!

Prof. Dr. Noszkay Erzsébet
alelnök
Változás- és Válságmenedzserek Országos Egyesülete


„A generációváltás egy rendkívül alulbecsült társadalmi és gazdasági probléma világszerte, ami alól Magyarország sem kivétel. Ez a folyamat nem attól működik, hogy kijelentjük: mától az utódunk az ügyvezető! Leszögezném, hogy az átörökítést erőltetni értelmetlen. A feleknek tenniük kell érte, nyíltan beszélniük kell róla – és tanulni, elmélyülni a témában. Mindehhez kiváló kezdet, akár vitaindító ez a könyv. Ha egy érdekelt kezébe kerül, és a családi vállalkozások csupán pár tized százalékát megmentettük azzal, hogy az olvasottak alapján elindul a fejekben a vezérhangya, már sokat tettünk, sokat nyertünk.”

Schiller Márk
schtratégiai és marketingigazgató
a Schiller Autó Család harmadik generációsa
a Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Egyesület elnökségi tagja

Schiller Család

A Generációk Partnere csapatáról

2007 óta számos céggel dolgoztunk a generációváltás témájában – nagyságrendjük jelentősen eltér: árbevételük szerint 165 millió és 9,3 milliárd forint között, létszámukat tekintve 18 és 370 fő között húzódik a skála. Iparágak tekintetében is rendkívül színes a paletta: az orgonaépítő vállalkozástól kezdve a mezőgazdasági, állattenyésztői-tejipari cégcsoporton és az emelődaru-szerelő vállalaton keresztül egészen a vakcinatojás-termelő cégig terjed.

Az e cégeknél eltöltött munkás hónapok, évek alapján bátran elmondhatjuk, hogy az általunk vallott cégépítési, szervezetfejlesztési, vezetési és generációváltással kapcsolatos elvek iparágtól függetlenül működnek.

Ami azonban minden együttműködésünk során egyedi, az a vállalkozás mögött álló család – részletesebben szólva annak szereplői, kapcsolatuk minősége, személyiségük, motivációik, erősségeik és elakadásaik. A generációváltás sikere szempontjából kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy az ő személyes kihívásaik legalább annyi figyelmet kapjanak, mint a cégük, annak folyamatai és a váltás során felmerülő jogi és adózási kérdések.

A könyv szerzőiről

Csapatunkból most négyen tollat ragadtunk, hogy megosszuk mindazt, amit a generációváltás összetett folyamatával kapcsolatban az évek során megtapasztaltunk.

Molnár Szabolcs

Molnár Szabolcs
szervezetfejlesztő

Hiszem, hogy egy családi vállalkozás számára nem lehet cél, hogy úgy működjön, mint egy multi. Azonban rengeteg hasznos elvet és módszert lehet tőlük tanulni, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy egy vállalkozás az alapító nélkül is megálljon a saját lábán, és ezáltal sikeresen átadhatóvá, eladhatóvá váljon. Mindezt ráadásul úgy, hogy megtartja családias jellegét.

Pálos Ildikó

Pálos Ildikó
szervezetfejlesztő, generációváltás-szakértő

Hiszem, hogy a generációváltásban nincsenek dobozos megoldások, és az a célravezető, ha ezen a hosszú és göröngyös úton minden család, minden vállalkozás megtalálja a saját ritmusát, a saját elképzeléseit. Ehhez pedig nem szégyen segítséget kérni. Ha ez a könyv valakinek akár csak egyetlen lépés megtételéhez inspirációt adott, már megérte megírni.

Dr. Titkos Csaba

Dr. Titkos Csaba
coach, terapeuta, tréner

Hiszem, hogy a generációváltásban nem lehetnek tabutémák: eshet szó megromlott szülő-gyerek, házastársi vagy testvéri viszonyról, örökségből való kitagadásról, a generációváltást kísérő gyászfolyamat feldolgozásáról, esetleg tényleges gyászról. A Segítővel folyó munkában mindezeknek helye van: beszélgessünk róla. Cél, hogy a szereplők megtalálják saját útjukat. Saját úton lenni ugyanis hiteles életet jelent.

Dr. Csővári István

Dr. Csővári István
ügyvéd, adószakértő

Hiszem, hogy az általunk alkalmazott jogi megoldások a családi vállalkozások számára nem csupán rendkívül fontosak: sok esetben a túlélés zálogai, máskor növekedési korlátokat hárítanak el. Ezért is mondtam gondolkodás nélkül igent arra a felkérésre, hogy egy könyvben foglaljuk össze a generációváltás kihívásaival küzdő vállalkozók lehetőségeit.

Kinek szól ez a könyv?

Neked szól a könyv

…ha nem bízod a családi vállalkozásotok jövőjét a véletlenre

…ha fontos számodra a tudatos tervezés, a bukás kockázatának minimalizálása

…ha a békés családi viszonyok legalább annyira fontosak számodra, mint maga a vállalkozásotok

…ha szeretnéd csökkenteni az esélyét, hogy a stafétaátadás pénzügyi és családi krízissé fajuljon

Nem neked szól a könyv

…ha „ej, ráérünk arra még”

…ha szerinted az idő és az örököseid ezt majd úgyis megoldják

…ha szerinted mindez a könyvelőtök/ügyvédetek dolga, akinek elég tapasztalta van egy ilyen „egyszer az életben” eseménnyel kapcsolatban

…ha kevésbé foglalkoztat a gyermekeid, az unokáid, az alkalmazottaid és az évtizedes munkád jövője

„Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk,
hanem azért is, amit nem teszünk meg.”

Lao-Ce

A vállalkozók többségéből azonban hiányzik a problématudat,
és vagy büszkeségből, vagy bizalmatlanságból NEM KÉR SEGÍTSÉGET.

Akik mégis, azok nagy része sajnos csak akkor keres fel bennünket,
amikor már megtörtént a baj
amikor már kevés idő maradt a tervezésre…
amikor azonnal cselekedni kell…

A jó hír az, hogy NEM VELETEK VAN A BAJ,
ilyen vagy olyan formában minden család hasonló kihívásokkal küzd.

Ráadásul a generációváltással kapcsolatban
már létezik hatékony szakértői támogatás: NEM VAGYTOK EGYEDÜL.

Ha még nincs részletes tervetek az utódlásra, és nem dolgoztok rendszeresen és tudatosan annak megvalósításán, akkor eljött az idő!

Tegyél egy kicsi, de fontos lépést a sikeres generációváltásotok érdekében!

Mert nem csak a vagyon sorsa a tét!

Együttműködő partnereink

VOSZ, K&K Magazin, KAVOSZ, Pannon Egyetem
KAVOSZ