LEGO® SERIOUS PLAY® workshop

Komoly játék vállalatoknak

Mit jelent a LEGO® SERIOUS PLAY® módszer?

A LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) egy vezetett gondolkodási, kommunikációs és problémamegoldó technika szervezeteknek, csapatoknak és egyéneknek. Üzleti, szervezetfejlesztési, pszichológiai és tanuláselméleti kutatások eredményeit ötvözi.

A gyakorlatban az LSP egy- vagy kétnapos műhelymunka, amelyet képzett LSP facilitátor vezet a szervezet által meghatározott témával a fókuszban. A módszertan és a facilitátor segítségével a résztvevők olyan kérdésekben, problémákban érhetnek el jelentős haladást, melyekben a bejáratott módszerek, pl. megbeszélések, tervezési folyamatok, ötletrohamok nem hoztak áttörő eredményt.

Komoly játék vállalatoknak

Mire jó a LEGO® SERIOUS PLAY®?

Általános témák:

 • Közös jövőkép, küldetés és értékrend megalkotása (felső vagy középvezetői csapat, vagy több tulajdonos, cégvezető esetében)
 • Stratégia alkotás
 • Generációváltás előkészítése, támogatása
 • Exit előkészítése, támogatása
 • Válsághelyzet kezelése
 • Döntéshozatal támogatása gyorsan változó környezetben
 • Kommunikációs elakadások feloldása
 • Együttműködés, együtt gondolkodás segítése (kompromisszum helyett konszenzus)
 • A csapat tagjai biztonságos környezetben fejthetik ki saját értékrendjüket, céljaikat és megismerhetik a többiekét is

Konkrét példák:

 • Cég fő termékének / szolgáltatásának meghatározása: miért fizet a vevőnk?
 • Munkaköri kompetenciák meghatározása, mely túlmutat a tankönyvszagú lista felsorolásán
 • Kiesik egy meghatározó vevő/beszállító - új stratégia kell
 • Újak a menedzsment tagok: közös célok, értékek, jövőkép meghatározása szükséges
 • Egyik társtulajdonos, cégvezető háttérbe szeretne vonulni – hogyan tovább?
 • Új termék bevezetése
 • Alapító cégtulajdonos átadja a céget felnőtt gyerekeinek és vejének/menyének: hogyan megy tovább az álom?
 • Hol fog tartani a cégem 3 év múlva, ha minden úgy marad, ahogy most van?

Mire jó a LEGO® SERIOUS PLAY®?

Kiknek ajánljuk?

A módszert először nagyvállalati környezetben fejlesztették ki. Később elkezdték kis- és közepes vállalatoknál is alkalmazni, kiemelkedő eredményekkel. Az LSP módszertant azóta a vállalati környezeten kívül világszerte alkalmazzák önkormányzati, kormányzati szférában, valamint nonprofit szervezeteknél is. Az eddigi tapasztalatunk alapján iparágtól, cégmérettől, cég életciklustól függetlenül nagyon széles spektrumon használható a módszer.

Tipikus csoportok:

 • Vállalatok tulajdonosai
 • Generációváltás szereplői
 • Vállalatok felső- és középvezetői
 • Vállalatok egy teljes részlege, osztálya
 • Projektcsapat
 • Válságcsapat

Kiknek ajánljuk?

Hogy zajlik egy LEGO® SERIOUS PLAY® workshop?

A workshop facilitátora előzetesen egyeztet a megrendelővel arról, hogy mi legyen a workshop témája. A workshopot egy képzett facilitátor vezeti: feltesz egy kérdést vagy meghatároz egy problémát, melyet követően minden résztvevő épít egy modellt, amiben a kérdést vagy problémát ábrázolja, majd sorban mindenki elmeséli, mit épített. Előfordulhat, hogy a felvetett problémáról több munkatársnak is ugyanaz jutott az eszébe, mégis végig hallgatják egymást, mert mindannyian más-más modellben fejezték ki a gondolataikat. Ez éles ellentétben áll a szokásos megbeszélésekkel, ahol a harmadik megszólaló jellemzően már azt mondja, nem tud mit hozzátenni az eddig elhangzottakhoz, vagy ha mégis, a többiek már nem figyelnek rá.

Ezt követően a facilitátor a témának megfelelő LSP módszertan alkalmazásával lépésről lépésre, LEGO feladatokon keresztül segíti a csapatot a megrendelő által megfogalmazott cél elérésében vagy annak újra-fogalmazásában. 

Ennek a szituációnak további előnye, hogy kiküszöböli a céges hierarchiából és az emberek személyiségei közti különbségekből fakadó egyenlőtlenségeket: a cégvezető ugyanúgy három percet kap a modellje bemutatására, mint bármely, a workshopon résztvevő beosztottja.

A módszernek további célja, valamint hozadéka lehet a csapatépítés, egymás mélyebb és ítéletmentesebb megértése, kreatív energiák felszabadulása, valamint mindenki a saját habitusának megfelelően tudja magát biztonságos, konstruktív közegben kifejezni. A gyakran megszokásból versengő, egymáson felülkerekedni akaró, illetve a háttérbe húzódó csapattagok is egy együttműködő, építő környezetben tudnak egymásra figyelve, modelljeiken keresztül önmagukat megmutatva beszélgetni.

Hogy zajlik egy LEGO® SERIOUS PLAY® workshop?

Tudományos háttér

Az LSP módszertani rendszer néhány, a vezetéssel, szervezetekkel, egyéni működéssel kapcsolatos fő alapvetésre épít:

 • A vezetők nem mindent tudók: sikerük nagyban függ attól, hogy képesek-e meghallani az összes, témában érintett munkatárs hangját.
 • Az emberek természetüknél fogva szeretnek hozzájárulni, részesei lenni egy nagyobb, jobb állapotnak.
 • A munkatársak, ha magukénak érzik a megoldást, akkor támogatóbbak lesznek az új rendszer hosszú távú fenntartásában.
 • Alul teljesítő csapatoknál gyakran kiaknázatlan marad az egyes csapattagok tudása, tapasztalata, ez hátrányosan befolyásolja a csapat összteljesítményét. Az LSP segít felderíteni az ilyen kiaknázatlan erőforrásokat, rejtett belső konfliktusokat.
 • Megállapították, hogy többet tudunk, mint amiről tudjuk, hogy tudjuk. Valamint a világ, amiben élünk, az se nem lineáris, se nem kiszámítható. Csak akkor tudunk előre haladni, ha el tudjuk képzelni és ezáltal meg tudjuk fogalmazni az elképzeléseinket, céljainkat, problémáinkat.
 • A kéz ereje: manuális készségeinkhez kapcsolódó agyi kapacitásunk jelentősen meghaladja a tudatos énünk által elérhető agyi területekét. A 3D-ben, LEGO® kockákkal végzett építő munka során, valamint a létrehozott modellek által szimbolizált gondolatok, érzelmek, rendszerek kapcsán új rétegek kerülnek napvilágra vagy tudatosulnak.  Ez segíti önmagunk és csapatunk jobb megértését, az elakadások feloldását vagy a feladat újra fogalmazását.

A LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) módszer egyedisége abban rejlik, hogy a pozitív pszichológiára és a játékra alapozva a résztvevők minden stressz nélkül dolgoznak a csoport tagjaként. A térbeli gondolkodással, építéssel egy sokkal mélyebb tudást hoznak elő. A mai nagyon gyors világban, ahol gondolkodásunk, működésünk két dimenzióban mozog, ezzel a térben történő gondolkodással egy radikálisan másfajta ötletelés és együttműködés garantált.

Tudományos háttér

Kapcsolatfelvétel


Nyitott vagyok egy beszélgetésre

Kérem, vegyék fel velem a kapcsolatot, mert szeretném jobban megérteni, hogyan zajlik egy ilyen együttműködés!